Tridented 3D Inc. یک شرکت با سرعت بالا است که تولید و توزیع مدل های سیلیکون عروق انسانی و مدل های آناتومی پزشکی را انجام می دهد. تیم Trandomed نزدیک به محققان در آزمایشگاه کلیدی آزمایشگاه های مکانیک دانشگاهی دانشگاه Xi'an Jiaotong است. فن آوری نوآوری و شخصی توسعه محصول پزشکی برای بیش از 20 سال در چین است.


Tridented 3D Inc. مدل های پزشکی ما به طور گسترده ای در بیمارستان برای آموزش، نشان دادن، تمرین و ارزیابی روش های جراحی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. و همچنین برای برنامه ریزی قبل از عمل، به حداقل رساندن وضعیت پیش بینی نشده درون عملیاتی و کاهش خطر آسیب یا مرگ به بیمار، مفید است.


Tridented 3D Inc. در تلاش برای بهبود مراقبت از بیمار با ارائه قطعات آناتومیک دقیق و سفارشی، شبیه ساز پزشکی، مدل های عروقی و غیره برای آموزش پیشرفته، آزمایش و بازاریابی وسایل پزشکی است.


محصولات ویژه